Dostrzegamy problem


Obawa przed wykonywaniem zwyczajnych czynności życia codziennego, jest udziałem wielu osób. Skutkiem tego porzucają kolejne aktywności wpisane w ich codzienne życie. Ograniczają przemieszczanie się po mieszkaniu, unikają obecności w łazience, możliwie opóźniają korzystanie z toalety. Minimalizowanie aktywności obniża ich sprawność, szybkość reakcji, wydolność organizmu, poszerzając zakres sytuacji trudnych, zagrażających zdrowiu lub nawet życiu. Uświadamiając sobie kolejne zagrożenia, wycofują się z dalszych aktywności, dotąd z powodzenie wykonywanych.

Postępujące ograniczenie wykonywanych czynności jest również przyczyną pogorszenia samooceny, generuje stany z pogranicza depresji, zniechęcenie, poczucie bycia ciężarem, zrozumiałe w świetle coraz większych wymagań w zakresie opieki ze strony innych osób, które zazwyczaj mają duże trudności w pogodzeniu tego z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Szeroko rozumiane zdrowie starszej osoby wpada na swoistą równię pochyłą, na której powoli ale systematycznie schodzi do coraz niższego poziomu.

Rodzi się pytanie. Czy możemy coś zrobić, aby do tego nie dopuścić lub przerwać taki stan rzeczy? Rozwiązaniem tych problemów jest usługa Przycisk Życia.

Stawiamy wymagania


Wykorzystujemy zaawansowane, nowoczesne rozwiązania techniczne.

Od urządzeń przekazywanych Podopiecznym wymagamy miniaturyzacji.

Obsługę ich chcemy uprościć, aby nasi Podopieczni mogli z łatwością z nich korzystać.

Chcemy również, aby urządzenia w pewnych sytuacjach działały bez inicjatywy Podopiecznych.

Chcemy, aby nasi pracownicy:
 • byli wrażliwi na potrzeby Podopiecznych
 • posiadali niezbędne doświadczenie i kwalifikacje
 • skutecznie działali w sytuacjach kryzysowych

Dajemy odpowiedź


Stworzyliśmy Przycisk Życia, dla osób:
 • pozostających samotnie w mieszkaniu przez znaczną część dnia
 • w podeszłym wieku
 • zagrożonych nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia
 • samotnych
Przycisk Życia daje Podopiecznym poczucie pozostawania pod ciągłą opieką, dostępną „na wyciągnięcie ręki” i eliminuje z ich świadomości wrażenie nadmiernego obciążania innych swoimi potrzebami opiekuńczymi. Bliskim naszych Podopiecznych zapewniamy:
 • poczucie zorganizowania całodobowej opieki
 • możliwość udania się bez obaw w podróż służbową lub prywatną
 • dodatkowy wolny czas poświęcany dotąd na sprawdzenie „czy wszystko w porządku”
 • wolność od konieczności telefonicznego lub osobistego „nadzorowania sytuacji”
Przycisk życia eliminuje także inne zagrożenia:
 • zabójczy tlenek węgla
 • przypadkowo wzniecony pożar, np. przez pozostawiony na kuchence garnek
 • wyciek wody w łazience
 • gaz ulatniający się z domowego urządzenia
Wszystko to jest dostępne w ramach kosztów mniejszych niż zatrudnienie choćby „dochodzącej” opiekunki.
01.
JAK TO DZIAŁA?
NASZYM PODOPIECZNYM WYPOŻYCZAMY URZĄDZENIA
Więcej...
02.
DLA KOGO?
OSOBY STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, SAMOTNE
Więcej...
03.
JAK ZAMÓWIĆ?
ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO I CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Więcej...