Osoby żyjące z epilepsją (padaczką)


Problemy osób wynikające z ataków epilepsji:atak choroby uniemożliwia jakiekolwiek wezwanie pomocy


dyskomfort psychiczny związany z konsekwencjami fazy tonicznej ataku
Jak Przycisk Życia pomaga?o ile stadium choroby wiąże się z upadkiem, doskonałe zabezpieczenie Podopiecznego stanowi czujnik upadku - po wykryciu upadku automatycznie zgłosi potrzebę pomocyużytkując Przycisk Życia Podopieczny ma pewność, że z pomocą przyjdzie do niego zaufana, życzliwa osoba
01.
JAK TO DZIAŁA?
NASZYM PODOPIECZNYM WYPOŻYCZAMY URZĄDZENIA
Więcej...
02.
DLA KOGO?
OSOBY STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, SAMOTNE
Więcej...
03.
JAK ZAMÓWIĆ?
ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO I CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Więcej...