Kto korzysta z Przycisku Życia?


Szukasz alternatywy dla kosztownego zatrudnienia opiekunki?

Dążysz do utrzymania aktywności ruchowej swoich rodziców lub dziadków?

Nie możesz pogodzić pracy i życia rodzinnego z potrzebami opiekuńczymi swoich Bliskich?

Oczekujesz dla Bliskich szybkiej pomocy w razie niespodziewanego załamania stanu zdrowia?

Odczuwasz obawę o Bliskich, w sytuacji konieczności wyjazdu z domu?

Oczekujesz zwolnienia od czasochłonnego, telefonicznego i/lub osobistego „nadzorowania sytuacji”?

Potrzebujesz niezależnego od reakcji innych osób zabezpieczenia mieszkania przed awariami technicznymi (woda, tlenek węgla, metan, dym)?

Przycisk Życia jest dla Ciebie!

Przycisk Życia stanowi odpowiedź na potrzeby wielu osób, w różnej sytuacji życiowej. Naszymi Podopiecznymi są osoby:
 • pozostające samotnie w mieszkaniu przez znaczną część dnia
 • narażone na upadek i/lub zasłabnięcie
 • zagrożone nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia
 • w podeszłym wieku
 • mieszkające samotnie
 • chcące zachować poczucie samodzielności, mimo potrzeby opieki
Przycisk Życia to opieka i pomoc:
 • maksymalnie niezawodna i skuteczna
 • całodobowa
 • łatwa do uzyskania „na wyciągnięcie ręki”
 • dostępna podczas czynności higienicznych
 • adekwatna do różnorodnych potrzeb
Samotnie mieszkające
Pomoc w razie zagrożenia

Cierpiące na cukrzycę
Nadzór sytuacji

W podeszłym wieku
Stałe wsparcie

Zagrożone upadkiem
Działanie w razie upadku

Ograniczone ruchowo
Reakcja w trudnej sytuacji

Cierpiące na epilepsję
Wykrywanie ataków

Ze schorzeniami
kardiologicznymi

01.
JAK TO DZIAŁA?
NASZYM PODOPIECZNYM WYPOŻYCZAMY URZĄDZENIA
Więcej...
02.
DLA KOGO?
OSOBY STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, SAMOTNE
Więcej...
03.
JAK ZAMÓWIĆ?
ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO I CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Więcej...