Opieka nad starszymi 24h - Przycisk Życia
Starzenie się społeczeństwa

Jesteśmy świadkami powiększania się w społeczeństwie Europy i Polski liczby osób najstarszych, określanego jako starzenie się społeczeństwa. Prognozy na przyszłość w tym zakresie są różne.
Za najbardziej prawdopodobne uznaje się te, które w najbliższych latach przewidują utrzymanie się obecnego trendu.

Prognoza Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2008 – 2035 zakłada, że w województwie śląskim w ciągu najbliższych 10 lat liczba mieszkańców ogółem zmniejszy się o 3,7% (o ok. 169 tys. osób), ale liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie o 33,2% (o ok. 222 tys. osób).

W tym kontekście dużej wagi nabiera szereg zagadnień dotyczących najstarszej części naszego społeczeństwa. Jednym z nich jest zapewnienie właściwej opieki, niezbędnej z uwagi na narastające z wiekiem problemy zdrowotne.

Rodziny wielopokoleniowe

Wiodącą rolę w zapewnieniu niezbędnej opieki rodzicom lub dziadkom w jesieni ich życia, pełniły rodziny wielopokoleniowe. Bliscy wspólnie zamieszkującym pod jednym dachem, stanowili naturalną rękojmię bezpieczeństwa dla osób w podeszłym wieku.

Obecnie jednak liczba takich rodzin w Polsce maleje. Wpływa na to m.in. konieczność przemieszczania się za pracą, większa mobilność społeczeństwa, zmiany światopoglądowe i inne. Ponadto, nawet jeśli młode pokolenie mieszka pod jednym dachem ze starszym członkiem rodziny, to w związku z wymagającym rynkiem pracy młodzi spędzają poza domem większość dnia.

Samotność osób starszych

W tej sytuacji starsza osoba spędza co najmniej większość czasu samotnie. Skutkiem pojawiających się dolegliwości zdrowotnych, doświadcza obawy o swoje bezpieczeństwo.

Co więcej – nawet pytana o samopoczucie najczęściej nie mówi o swoich problemach, nie chcąc obarczać bliskich dodatkowymi zmartwieniami lub wstydząc się ograniczenia swojej sprawności. Skutkiem tego starsze osoby porzucają kolejne aktywności wpisane w ich codzienne życie. Ograniczają przemieszczanie się po mieszkaniu, unikają obecności w łazience, możliwie opóźniają korzystanie z toalety.

Minimalizowanie aktywności obniża ich sprawność, szybkość reakcji, wydolność organizmu, poszerzając zakres sytuacji trudnych, zagrażających zdrowiu lub nawet życiu. Ograniczenie zakresu podejmowanych zadań jest przyczyną pogorszenia samooceny, generuje stany z pogranicza depresji, zniechęcenie, obawę o bycie ciężarem, tym bardziej zrozumiałą, im trudniej jest młodym członkom rodziny pogodzić nowe obowiązki z dotychczasowymi.

Szeroko rozumiane zdrowie starszej osoby powoli ale systematycznie schodzi do coraz niższego poziomu.

Zdalna, całodobowa opieka

Rodzi się pytanie. Czy możemy coś zrobić, aby do tego nie dopuścić lub przerwać taki stan rzeczy? W wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie stanowią nowoczesne systemy dedykowane osobom w podeszłym wieku, samotnym i niepełnosprawnym.

Podopieczny takich systemów może zgłosić potrzebę pomocy naciskając przycisk, zabudowany w formie wodoszczelnego zegarka. Potrzebę pomocy zgłaszają również urządzenia zainstalowane w mieszkaniu podopiecznego, gdy wykryją upadek podopiecznego, brak wykonywania codziennych czynności, obecność dymu, ulatniający się gaz, etc.

W momencie zgłoszenia potrzeby pomocy, dzięki małemu urządzeniu zainstalowanemu w mieszkaniu podopiecznego, wyposażonemu w głośnik i mikrofon, automatycznie rozpoczynana jest rozmowa podopiecznego z operatorem czuwającym w całodobowym centrum. Operator natychmiast otrzymuje informację kto potrzebuje pomocy i niezależnie od tego, czy uda mu się porozmawiać z podopiecznym czy też nie, organizuje dla niego pomoc, wzywając bliskich, sąsiadów, opiekunkę lub ewentualnie karetkę pogotowia ratunkowego.

Z korzyścią dla wszystkich

Trzeba wymienić co najmniej kilka zalet takiego rozwiązania. Podopieczny pozostaje we własnym mieszkaniu, posiadając równocześnie poczucie komfortu, bezpieczeństwa i pomocy „na wyciągniecie ręki”, porównywalne do domów stacjonarnej opieki.

Motywuje to starszą osobę do realizowania możliwie wszystkich swoich codziennych potrzeb, budując niezwykle istotne przeświadczenie o samodzielności i poprawiając samoocenę.

Istotne jest również obniżenie kosztów opieki, dzięki zastąpieniu dochodzącej opiekunki lub ograniczeniu czasu jej pracy – opiekunka może być wzywana tylko w razie potrzeby.

Ponadto bliscy podopiecznego mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, bez obawy o jego zdrowie i życie.

Opinie o Przycisku Życia

Skuteczność całodobowej opieki zdalnej osób starszych potwierdzają doświadczenia społeczeństw krajów europy zachodniej. W Polsce tego typu rozwiązania są jeszcze mało popularne.

Tego typu rozwiązanie proponuje Centrum opieki i pomocy 24 h - Przycisk Życia. Biorąc pod uwagę, że realizowana w ten sposób opieka odpowiada na potrzeby najstarszych europejczyków od ponad dekady, warto zaproponować to rozwiązanie również naszym rodzicom lub dziadkom.01.
JAK TO DZIAŁA?
NASZYM PODOPIECZNYM WYPOŻYCZAMY URZĄDZENIA
Więcej...
02.
DLA KOGO?
OSOBY STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE, SAMOTNE
Więcej...
03.
JAK ZAMÓWIĆ?
ZAPEWNISZ BEZPIECZEŃSTWO I CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Więcej...